KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.01.31.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-01-31-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése Letöltés
3 Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról Letöltés
4 Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához, valamint tájékoztató a 2018. évi szabadság igénybevételéről Letöltés
5 Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához Letöltés
6 Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához Letöltés
7 Előterjesztés Kéthely, Magyari u. 30. szám alatti, 27. hrsz-ú, általános iskola intézményi ingatlant érintő vagyonkezelési szerződés módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban – pályázat keretében- ösztöndíj pályázat és mentorprogram kiírásához Letöltés
9 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításához Letöltés
11 Előterjesztés a Helyi gazdaság fejlesztése Kéthely községben című TOP 1.1.3-16-SO1- 2017-00001. azonosító számú projekt kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
12 Előterjesztés a Helyi gazdaság fejlesztése Kéthely községben című TOP 1.1.3-16-SO1- 2017-00001. azonosító számú projekt marketing feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
13 Előterjesztés a Helyi gazdaság fejlesztése Kéthely községben című TOP 1.1.3-16-SO1- 2017-00001. azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
15 Előterjesztés a Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése megnevezésű TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
16 Előterjesztés a Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése megnevezésű TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
17 Előterjesztés a Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése megnevezésű TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
18 Előterjesztés a Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése megnevezésű TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt projektmenedzseri eladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása Letöltés
Megszakítás