KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.02.14.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-02-14-i ülésére

1 Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről Letöltés
2 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
3 Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről Letöltés
4 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés a „Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 23/1995.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés Mirkó Dénesné közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszűntetéséhez Letöltés
7 Előterjesztés a Kéthely, Magyari u. 5. szám alatti önkormányzati helyiség ingyenes használatba adásához Letöltés
8 Balatonújlak, Kéthely és Környéke Horgászegyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása Letöltés
Megszakítás