KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.03.14.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-03-14-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása Letöltés
3 Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről Letöltés
4 Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Letöltés
5 Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásához Letöltés
6 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
8 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.8XI.5.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
9 Előterjesztés Kéthely község vízkárelhárítása terve felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálásához Letöltés
10 Előterjesztés egyéb belterületi településrész elnevezéséhez Letöltés
11 Előterjesztés az intézményi átszervezési javaslat véleményezéséhez Letöltés
Megszakítás