KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.05.30.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-05-30-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2018. évi tapasztalatairól Letöltés
3 Beszámoló a szociális bizottság munkájáról Letöltés
4 Előterjesztés az energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálatához Letöltés
5 Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításához Letöltés
7 Előterjesztés a tanyagondnoki feladatok ellátásához Letöltés
8 Előterjesztés az EFOP 2.2.2-17. konstrukcióban megvalósuló projektek kapcsán használatba adott ingatlanok állami tulajdonba adásához Letöltés
9 Előterjesztés a kéthelyi 2318. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez Letöltés
10 Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződése módosításához Letöltés
Megszakítás