KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.08.29.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-08-29-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztése a 2019/2020-es tanév előkészítéséhez Letöltés
5 Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásához Letöltés
6 Előterjesztés a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 22/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
7 Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről Letöltés
8 Előterjesztés a bölcsődei gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásához Letöltés
10 Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számúa „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” című projekt keretében ösztöndíj és mentorprogram módosításához Letöltés
11 Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről Letöltés
12 HÉSZ véleményezési szakasz lezárása Letöltés
13 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
14 Előterjesztés a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásához Letöltés
15 Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
Megszakítás