KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2019.12.12.

Meghívó a Képviselő Testület 2019-12-12-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve elfogadásához Letöltés
3 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
4 Előterjesztés a Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásához Letöltés
5 Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt közbeszerzési felhívásának jóváhagyásához Letöltés
7 Kéthely, Diófa u. 4. szám alatti önkormányzati helyiség bérleti ügye Letöltés
8 Képviselői indítvány megtárgyalása a TaviTV-vel közéleti műsorkészítésre vonatkozóan megkötéséhez Letöltés
Megszakítás