KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2020.06.25.

Meghívó a Képviselő Testület 2020-06-25-i ülésére

1 Beszámoló a temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról Letöltés
2 Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről Letöltés
3 Előterjesztés az új településszerkezeti terv elfogadásához és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
4 Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása Letöltés
5 Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről Letöltés
6 Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Letöltés
7 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadási rendelete megalkotásához Letöltés
8 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításához Letöltés
9 Előterjesztés a 2020. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez Letöltés
10 Előterjesztés a 2019. évről készített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához Letöltés
11 Előterjesztés az energetikai intézkedési tervek felülvizsgálatához Letöltés
12 Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2019. évi tapasztalatairól Letöltés
13 Tájékoztató a polgármester által veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntéseiről Letöltés
14 Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására irányuló ajánlatok elbírásához Letöltés
15 Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződése módosításához Letöltés
16 Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről Letöltés
17 Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosításához Letöltés
18 Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításához Letöltés
Megszakítás