KéthelyKözség hivatalos honlapja

Meghívó a Képviselő Testület 2020-08-26-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztése a 2020/2021-es tanév előkészítéséhez Letöltés
5 Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről Letöltés
6 Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 059/54. külterületi ingatlan értékesítéséhez Letöltés
8 Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló gazdasági programja jóváhagyásához Letöltés
9 Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséhez Letöltés
10 Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számúa „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” című projekt keretében ösztöndíj és mentorprogram kiírásához Letöltés
11 Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításához Letöltés
12 Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről készült jelentés megtárgyalásához, intézkedési terv elfogadásához Letöltés
Megszakítás