KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2021.12.15.

Meghívó a Képviselő-testület 2021-12-15-i ülésére

1. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve elfogadásához letöltés
2. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításához
letöltés
3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályiról szóló
22/2021.(XII….) önkormányzati rendelet elfogadásához
letöltés
4. Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet
módosításához
letöltés
5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2021.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításához
letöltés
6. Előterjesztés a Marcali Kistérség Hatósági Igazgatási Társuláshoz való csatlakozáshoz
7. Előterjesztés az Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázati felhívásra
benyújtandó pályázat projekt-előkészítő tanulmány és mellékletei összeállítására, valamint
műszaki dokumentáció elkészítésére vállalkozó kiválasztása
8. Előterjesztés a 2022. évi étkezési rezsiköltség emeléshez letöltés
Megszakítás