KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2022.01.27.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-01-27-i ülésére

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott
döntésekről
letöltés
2. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése módosításához letöltés
3. Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról letöltés
4. Előterjesztés a közművelődésről szóló 2/2022.(I…) önkormányzati rendelet megalkotásához letöltés
5. Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához, valamint tájékoztató a 2021. évi szabadság igénybevételéről letöltés
6. Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához letöltés
7. Határozathozatal a polgármester illetményéről és költségtérítési átalányáról letöltés
8. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítési átalányának megállapításához
9. Előterjesztés a köznevelési intézmények felvételi körzetének tervezetének a 2022/2023. tanévre való véleményezéséhez letöltés
10. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból társulási megállapodása módosításához
letöltés
11. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 Balatonújlak település csapadékvíz- elvezetése című projekt kapcsán konzorciumi megállapodás megkötéséhez letöltés
Megszakítás