KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2022.02.15.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-01-27-i ülésére

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – letöltés

2. Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről – letöltés

3. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásához – letöltés

4. Előterjesztés a 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez – letöltés

5. Előterjesztés az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásához – letöltés

6. Előterjesztés az Idősügyi Tanács megalakításához – letöltés

Megszakítás