KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2022.05.05.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-05-05-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2.) Beszámoló a temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról Előadó: Törzsök Szabolcs ügyvezető- letöltés

3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadási rendelete megalkotásához- letöltés

4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításához- letöltés

5.) Előterjesztés a 2021. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalásához – letöltés

6.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 45/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelem elbírálásához- letöltés

7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról  és a vagyongazdálkodás  szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati  rendelet módosításához- letöltés

8.) Előterjesztés pénzügyi támogatási kérelem elbírálásához- letöltés

 

 

Megszakítás