KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2022.08.25.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-08-25-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről – letöltés

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításához – letöltés

3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről – letöltés

4.) Előterjesztése a 2022/2023-es tanév előkészítéséhez – letöltés

5.) Előterjesztés a községi könyvtár működésének átszervezéséhez – letöltés

6.) Előterjesztés a közművelődési szolgáltatási terv elfogadásához – letöltés

7.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításához – letöltés

Megszakítás