KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2022.10.27.

Meghívó a Képviselő-testület 2022-10-27-i ülésére

1.)  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  döntésekről – letöltés

2.) Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről – letöltés

3.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet – letöltés

4.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához – letöltés

5.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításához – letöltés       

6.) Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához – letöltés

7.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2021.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításához – letöltés

 

Megszakítás