KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.01.26.

Meghívó a Képviselő-testület 2023-01-26-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  döntésekről – letöltés

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításához- letöltés

3.) Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról- letöltés

4.) Előterjesztés a könyvtár működésével kapcsolatos dokumentumok elfogadásához  – letöltés

5.) Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához, valamint tájékoztató a 2022. évi szabadság igénybevételéről- letöltés

6.) Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatása megállapításához- letöltés

7.) Előterjesztés a köznevelési intézmények felvételi körzetének tervezetének a 2023/2024. tanévre való véleményezéséhez- letöltés

8.)  Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához- letöltés

9.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,  megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához- letöltés

10.) „Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030azonosítószámú projekt kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása

11.) „Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030azonosítószámú projektközbeszerzési szakértői feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása

12.) „Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030azonosítószámú projektműszaki ellenőri feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása

13.) „Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030azonosítószámú projekthez kapcsolódó éghajlatváltozási reziliencia-vizsgálat dokumentációjának elkészítésére vállalkozó kiválasztása

14.) „Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030azonosítószámú projektgenerál tervezési feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztása

15.) „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen” megnevezésű, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú projekt általános projektmenedzsmenti feladatainak ellátására vonatkozóan

 

Megszakítás