KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.03.30.

Meghívó a képviselő-testület 2023-03-30-i ülésére

1.) Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása – letöltés

2.) Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről – letöltés

3.) Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról – letöltés

4.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához – letöltés

5.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve elfogadásához – letöltés

6.) Előterjesztés HÉSZ 5. számú módosításához környezeti értékelés készítéséről döntés, valamint a partnerségi egyeztetésének lezárásához – letöltés

7.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséhez – letöltés

8.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának az energia-áremelés miatti takarékossági intézkedési terve elfogadásához

 

Megszakítás