KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.04.27.

Meghívó a képviselő-testület 2023-04-27-i ülésére

 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés 

2.) Beszámoló a temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról – letöltés

3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadási rendelete megalkotásához- letöltés

4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése módosításához- letöltés

5.) Előterjesztés a 2022. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalásához- letöltés

6.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításához- letöltés

7.) Előterjesztés HÉSZ 5. számú módosítása véleményezési szakasz lezárásához- letöltés

8.) Meghatalmazás adása a Mecsek-Dráva Társulásból történt kiválással kapcsolatosan- letöltés

9.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról – letöltés

 

Megszakítás