KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.06.29.

Meghívó a képviselő-testület 2023.06.29-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról- letöltés

2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről- letöltés

3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről- letöltés

4.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához- letöltés

5.) Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához- letöltés

6.) Pénzügyi támogatási kérelem elbírálása- letöltés

7.) Előterjesztés a védőnői ellátás biztosítására vonatkozó együttműködési, használati és üzemeltetési szerződés jóváhagyásához- letöltés

Megszakítás