KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.08.24.

Meghívó a képviselő-testület 2023.08.24-i ülésére

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről- letöltés

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése módosításához- letöltés

3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről- letöltés

4.) Előterjesztése a 2023/2024-es tanév előkészítéséhez- letöltés

5.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés helyzetéről- letöltés

6.) Előterjesztés a behajthatatlan tartozás törléséhez- letöltés

7.) Előterjesztés az állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kéréséhez- letöltés

8.) Előterjesztés a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásához- letöltés

9.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból kihozott vagyon működtetésére érkezett megkeresés megtárgyalásához- letöltés

Megszakítás