KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.09.21.

Meghívó a képviselő-testület 2023. 09.21-i ülésére

1.) Beszámoló az óvoda munkájáról –letöltés

2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról –letöltés

3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozáshoz –letöltés 

4.) Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításához –letöltés

5.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002 (III.15.) önkormányzati rendelet módosításához –letöltés

6.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához –letöltés

7.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásához –letöltés

8.) Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában álló Kéthely, Hunyadi u. 29. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezéséhez –letöltés

9.) Önkormányzati ingatlanok vételére érkezett ajánlat elbírálása –letöltés

Megszakítás