KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.12.14.

Meghívó a képviselő-testület 2023.12.14-i soros-nyilvános ülésére

1.) előterjesztés – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület
által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2.) előterjesztés – a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi
munkatervére – letöltés

3.) előterjesztés – a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

letöltés

4.) előterjesztés – a köznevelési intézmények felvételi körzetének tervezetének a 2024/2025 tanévre való véleményezéséhez

letöltés

5.) előterjesztés – az önkormányzati társulások által fenntartott intézmények és a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal között fennálló munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosításának jóváhagyásához

letöltés

 

 

Megszakítás