KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2024.02.15.

Meghívó a képviselő-testület 2024.02.15-i soros-nyilvános ülésére

1.) Előterjesztés – a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről – letöltés

2.) Előterjesztés – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

3.) Előterjesztés – Kéthely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatásáról – letöltés

4.) Előterjesztés – Kéthely Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásához – letöltés

5.) Előterjesztés – Kéthely Község Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásához –letöltés

6.) Előterjesztés – a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosításához – letöltés

Megszakítás