KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2024.03.14.

Meghívó a képviselő-testület 2024.03.14-i soros-nyilvános ülésére

1.) előterjesztés – Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről – letöltés

2.) előterjesztés – Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről – letöltés

3.) előterjesztés – Beszámoló a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről – letöltés

4.) előterjesztés – Beszámoló a Kéthelyi Sportegyesület 2023. évi munkájáról – letöltés

5.) előterjesztés – Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról – letöltés

6.) előterjesztés – a 2023. évről készült összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalásához – letöltés

7.) előterjesztés – a 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról – letöltés

8.) előterjesztés – a TOP PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 azonosítószámú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen című projekthez kapcsolódó közbeszerzési felhívás jóváhagyásához – letöltés

Megszakítás