KéthelyKözség hivatalos honlapja

Szervezeti és személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok

1.2. A szervezeti struktúra

1.3.  A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek

  • Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal
  • Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás
  • Kéthely és Környéke Szociális Társulás

3. Gazdálkodó szervezetek

4. Közalapítványok

5. Lapok

Kéthelyen negyedévente megjelenő újság

Felelős kiadó: Kéthely Község Önkormányzata

Címe: 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

Szerkesztőség: 8713, Kéthely Magyari utca 30.

Szerkesztő: Balázs Andorné

Lektorálás: Vörös Zsolt

E-mail:   marjonka@msn.com

Honlap: http://kethelyen.kethelyert.hu

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Neve: Somogy Megyei Kormányhivatal

Székhelye: Kaposvár Postai címe: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Levelezési címe: 7401 Kaposvár, Pf.: 281

Telefonszám: 82/502-600 Faxszáma: 82/502-820

E-mail: hivatal@somogy.gov.hu

Honlap: www.somogy.gov.hu

Kormányablak

8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 14.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00-18:00

Kedd:8.00-15:00

Szerda:8.00-18:00

Csütörtök:8:00-15:00

Péntek:8.00-14:00

Honlap: www.kormanyablak.gov.hu

E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

7. Költségvetési szervek

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

Telefon: 85/339-210

Szervezet vezetője: Nagy Gáborné jegyző

Honlap: https://kethely.hu/kozos-onkormanyzati-hivatal/kethelyi-kozos-onkormanyzati-hivatal-szervezeti-es-szemelyzeti-adatok/

Alapító okirat

Megállapodás

Közös Hivatal Működési és Szervezeti Szabályzata

Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás

Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

8713 Kéthely, Ifjúság utca 27.

Telefon: 85/339-219

Weboldal: –

Szervezet vezetője: Szűcs Judit Magdolna

Megállapodás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Kéthely és Környéke Szociális Társulás

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ

8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

Telefon: 85/339-150

Weboldal: https://kethely.hu/informaciok-kethelyrol/egeszsegugyi-es-szocialis-intezmenyek-szolgaltatok/kethelyi-szocialis-szolgaltato-kozpont/

Szervezet Vezetője: Hosszúné Tóth Rita

Megállapodás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Megszakítás