KéthelyKözség hivatalos honlapja

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS KÉTHELY KÖZSÉGBEN

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata

Projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely Községben

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001

Támogatás összege: 85.758.608 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2020.02.29.

 

PROJEKT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA:

A projekt fő célja a helyi termelők, kézművesek termékeinek értékesítésére alkalmas őstermelői piac kialakítása. Ezen belül a termelői piac területén árusításra alkalmas épület felújítása, az épületben termékbemutató és értékesítő tér kialakítása. A piac területén a piac működtetéséhez szükséges épületrészek kialakítása (szociális helyiségek, raktárak).

A projekt fő tevékenysége a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása. Választható tevékenységek sorában a projekt a fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő eszközbeszerzést választotta. A projekt által kialakítandó termelői piac, valamint az épületek felújítása és átalakítása eleget tesz a pályázati felhívás akadálymentesítéshez előírt feltételeinek és a projektarányos követelményeknek. Az akadálymentesítésről szóló követelményeknek megfelelően, az épület az utcáról járdán keresztül akadálymentesen megközelíthető lesz, a bejutás a vizesblokkba, a termelői üzletbe, és a bemutatóterembe akadálymentes bejáraton keresztül lesz biztosítva. Az energiahatékonysági intézkedéseknek megfelelően a projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenységelemének végrehajtásánál érvényesülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai. A beruházást követően az épület a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „CC – korszerű” osztályba esik. A létrejött fejlesztés közvetlenül indukál új munkahelyet az üzemeltetési tevékenység kapcsán. A projekt tervezése és végrehajtása során széleskörű partnerség valósul meg az önkormányzat és helyi egyesületek, alapítványok együttműködésében. A projekt keretében megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra. A használati melegvíz-ellátást napkollektoros rendszerrel kívánjuk biztosítani.

Kéthelyen, a 141/1 hrsz alatt fekvő ingatlanon, a volt pékség épületében korábban már többféle üzlet működött, most nagyrészt üresen áll. Az épület állaga így csak romlik, holott a község egyik olyan háza, amit az építész szakma javaslatára már helyi védelem alá helyeztek, mint megóvásra érdemes, településképi szempontból fontos épületet. A tervezett átalakítás után az épület délnyugati végében készül el a vizesblokk, 2 db női és férfi wc-vel, valamint egy akadálymentes toalettel, egy termelői és egy kézműves üzlet, valamint egy bemutató terem, és raktárak, összesen 218,7 m2-en. Emellett több mint 110 m2-en készül el az épülethez kapcsolódó terasz és a járdák. Az udvaron 8db 2x3m-es mobil elárusító faház kerül elhelyezésre. Az önkormányzat az elkészült fejlesztés működtetésére szociális szövetkezetet készül létrehozni, amely összefogja a helyi őstermelőket, borászokat, kézműves cégeket.

Megszakítás