KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése

Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata

Projekt címe: Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009

Támogatás összege: 465 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2023.12.11.

 

PROJEKT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA:

A projekt célja a fenntartható közlekedési módok közül a kerékpáros és gyalogos közlekedés előnybe helyezése. Akcióterülete térben kiterjed a helyközi és helyi közlekedési forgalomra egyaránt; funkciójában átöleli a hivatásforgalmi közlekedők célcsoportja mellett a szabadidős és turisztikai közlekedést is; társadalmi spektrumában a munkaképes korosztály mellett előnyt biztosít az időskorúak és a fiatalkorúak mobilitásának is. A projekt célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési stratégia megvalósítása, kiegészítve a közlekedésbiztonság javításával, és a közlekedési komfort megteremtésével. A projekt komplex célja az éghajlatváltozás mérséklése, az élhető települési környezet kialakulása, ezáltal az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesülése.

A programban közvetlenül érintett települések: Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő. A program közvetetten kapcsolódik a Balatoni Bringakörút szomszédos településeihez, valamint dél felé Marcali járási központhoz, kelet felé Somogyszentpálhoz.

A települések kerékpárforgalmi adottságai. Balatonmáriafürdőt érinti a Balatoni Bringakörút, amelyhez ez a fejlesztési projekt csatlakozni kíván. Dél felé Kéthely és Marcali közt önálló kerékpárút létesült. A projekt tehát meglévő kerékpáros hálózatokat kapcsol össze.

Kéthelyen a 68. sz. főút, észak fejé a 6707 j. országos közút mentén kell a térségi kerékpározást biztosítani. A részletes forgalomfelvételt a Kerékpárfogalmi Hálózati Terv tartalmazza majd, de már most is rendelkezésünkre állnak a Magyar Közút által nyilvántartott forgalmi adatok, amely alapján a napi forgalom Kéthelynél 3800 j/nap, Balatonújlaknál 1900 j/nap, Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn 1350 j/nap.

A települések lakott területein a forgalomnagyságok következtében kerékpározhatók a meglévő közutak, így a kerékpáros forgalmat a gépjárműforgalommal vegyes forgalomban szándékozunk vezetni. A települések út-telekszélességei vagy pedig domborzati viszonyai nem is kedveznek az önálló kerékpárút vagy a gyalog- és kerékpárút építésnek, emiatt azt nem tervezzük, bár egyedül Kéthelyen a TOP pályázat szerint ez támogatható lenne, a magasabb forgalmi érték miatt, de a sűrűn beépített környezet ezt itt sem teszi jó megoldássá. Tervezzük ugyanakkor a legrosszabb állapotú járdák felújítását mindegyik érintett településen, mivel azok a közlekedés biztonságára veszélyt jelentenek, botlásveszélyesek, hiányosak, továbbá nem is akadálymentesek. Balatonmáriafürdőn kerékpáros pihenőhelyet tervezünk.

A települések lakott területein kívül általában önállóan vezetett kerékpárút létesítményt tervezünk építeni, amely biztonságos és vonzó megoldást jelent a kerékpárosoknak. A csomópontok környezetében átvezetéseket alakítunk ki, amelyeket megfelelő forgalomtechnikai elemekkel és közvilágítással teszünk biztonságossá. Az M7 autópálya fejlett a 7607 j. országos közút híd műtárggyal vezet át, amely annak domború vonalvezetése miatt jelenleg is 60 km/h sebességkorlátozással szabályozott. Ezen szakaszon nem létesítünk önállóan vezetett kerékpárutat, sem kerékpársávot, mivel sem a magas és keskeny töltés, sem a műtárgy erre nem alkalmas, hanem a sebességkorlátozás hatályát tervezzük meghosszabbítani a szakasz hosszára. Az így kialakítható kerékpározható közút megfelelő megoldás még külterületen is, erre szóbeli hozzájárulást kaptunk a Magyar Közúttól, és megkérjük az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság hozzájárulását is.

A fejlesztés során összesen 7.679 fm kerékpárút kialakítása tervezett.

Sajtóközlemény

Megszakítás