KéthelyKözség hivatalos honlapja

Stratégiák, koncepciók, szabályzatok

Kéthely településrendezési eszközeinek 4. számú módosítása – véleményezési anyag

Kéthely településrendezési eszközeinek 3. számú módosításavéleményezési anyag

 

Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Településképi Arculati Kézikönyv (2017.12.16.)

Településfejlesztési koncepció letöltése

22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a Településkép védelméről (2016.12.16.)

 

Új településrendezési eszközök

Településszerkezeti terv (2021. II. 22. ; módosítás kerékpárút miatt)

Szabályozási terv (2021. II. 22. ; módosítás kerékpárút miatt)

HÉSZ (2020. VI. 26.) Szabályozási terv

Településfejlesztési koncepció

Térségi tervek

Örökségvédelmi hatástanulmány

Környezeti vizsgálat

Alátámasztó javaslat

Megalapozó vizsgálat

 

Új HÉSZ előkészítő anyagai:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEMPROBLÉMA ÉS ÉRTÉK TÉRKÉP

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

HÉSZ 2018

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

SZABÁLYOZÁSI TERV

SZERKEZETI TERV

SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

 

A településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok 2. számú módosítása építési övezeti átsorolás érdekében:

Hirdetmény

Elemzés a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez

Főépítészi tartalom/feljegyzés

Alátámasztó dokumentumok

Szerkezeti terv

Szabályozási terv