KéthelyKözség hivatalos honlapja

Stratégiák, koncepciók, szabályzatok

Kéthely településrendezési eszközeinek 4. számú módosítása – véleményezési anyag

Kéthely településrendezési eszközeinek 3. számú módosításavéleményezési anyag

Kéthely településrendezési eszközeinek 3. számú módosítása önkormányzati rendelet elfogadása

Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Településképi Arculati Kézikönyv (2017.12.16.)

Településfejlesztési koncepció letöltése

22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a Településkép védelméről (2016.12.16.)

 

Új településrendezési eszközök

Településszerkezeti terv (2021. II. 22. ; módosítás kerékpárút miatt)

Szabályozási terv (2021. II. 22. ; módosítás kerékpárút miatt)

HÉSZ (2020. VI. 26.) Szabályozási terv

Településfejlesztési koncepció

Térségi tervek

Örökségvédelmi hatástanulmány

Környezeti vizsgálat

Alátámasztó javaslat

Megalapozó vizsgálat

 

Új HÉSZ előkészítő anyagai:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEMPROBLÉMA ÉS ÉRTÉK TÉRKÉP

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

HÉSZ 2018

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

SZABÁLYOZÁSI TERV

SZERKEZETI TERV

SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

 

A településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok 2. számú módosítása építési övezeti átsorolás érdekében:

Hirdetmény

Elemzés a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez

Főépítészi tartalom/feljegyzés

Alátámasztó dokumentumok

Szerkezeti terv

Szabályozási terv

Megszakítás