KéthelyKözség hivatalos honlapja

Stratégiák, koncepciók, szabályzatok

Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Településképi Arculati Kézikönyv (2017.12.16.)

Településfejlesztési koncepció letöltése

22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a Településkép védelméről (2016.12.16.)

 

Rendezési terv:
Kéthely településrendezési terve – Belterület szabályozási terv M=1:2 000 (PDF 1,4Mb)Kéthely településrendezési terve – Külterület szabályozási terv M=1:10 000 (PDF 7,5Mb)

Kéthely településrendezési terve – Településszerkezeti terv M=1:10 000 (PDF 6,2Mb)

Kéthely településrendezési terve – településrendezés módosítása a kerékpárutak feltüntetése vonatkozásában 2013. (ZIP 7,5Mb)

Készülő új HÉSZ előkészítő anyagai:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEMPROBLÉMA ÉS ÉRTÉK TÉRKÉP

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

HÉSZ 2018

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

SZABÁLYOZÁSI TERV

SZERKEZETI TERV

SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

 

Új településrendezési eszközök

HÉSZTelepülésfejlesztési koncepció

Településszerkezeti terv

Szabályozási terv

Térségi tervek

Örökségvédelmi hatástanulmány

Környezeti vizsgálat

Alátámasztó javaslat

Megalapozó vizsgálat

 

A településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok 2. számú módosítása építési övezeti átsorolás érdekében:

Hirdetmény

Elemzés a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez

Főépítészi tartalom/feljegyzés

Alátámasztó dokumentumok

Szerkezeti terv

Szabályozási terv