KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2023.11.15.

Meghívó a képviselő-testület 2023.11.15-i soros-nyilvános ülésére

1.) előterjesztés – 2024. évi belső ellenőrzési ütemterv – letöltés

2.) előterjesztés – Belső ellenőr megbízási szerződés módosítása – letöltés

3.) előterjesztés – HÉSZ módosítás – letöltés

4.) előterjesztés – Kegyeleti közszolgálati szerződés és bérleti szerződés módosítása – letöltés

5.) előterjesztés – Behajthatatlan tartozás törléséhez – letöltés

6.) előterjesztés – Pénzügyi támogatási kérelem – Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ – letöltés

7.) előterjesztés – Pénzügyi támogatási kérelem – Kéthelyért Egyesület – letöltés

8.) előterjesztés – Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról – letöltés

9.) előterjesztés – SZMSZ önkormányzati rendeletének módosításáról – letöltés

Megszakítás