KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon olyan szolgáltatást kíván nyújtani, ahol a rászorult személyek teljes életet élhetnek. Munkát, egészségügyi ellátást, pedagógiai szolgáltatást nyújt és segítséget ad a szabadidő eltöltéséhez.

Céljuk, hogy a lakóik számára személyre szabott bánásmódban részesüljenek, figyelembe véve és tiszteletben tartva életkorukat, egészségi állapotukat és képességeiket.

Szakmai területek:

 • Foglalkoztatás: A szociális foglalkoztatás keretében fejlesztő felkészítő és munka-rehabilitációs foglakoztatásban vesznek részt a rehabilitációs alkalmassági vizsgálattal rendelkező ellátottak.
 • Fejlesztés: Az egyéni fejlesztés az egész személyiségre írányúló tevékenység, melynek hatásai a sérülés fokától és életkortól függetlenül érvényesülhetnek. Minden ellátottra kiterjedő, konkrét célokat, fejlesztési feladatokat megjelölő, órarendszerinti egyéni foglalkozások rendszere épült ki. A foglalkozások minden ellátottra heti öt alaklomra 20-20 perc időtartamra biztosítottak.
   • Az egyéni fejlesztés színterei:
    –    kommunikáció fejlesztése
    –    logika és számfogalom fejlesztése
    –    mozgás és sportfejlesztés
    –    ének-zene és ritmusfejlesztés
    –    háztartási és praktikus ismeretek fejlesztése
 • Egészségmegőrzés: Az egészség megőrzésének védelmében az Egészséges Életvitel kialakítására fektetnek nagy hangsúlyt. A betegségek megelőzése, mielőbbi felismerésének érdekében rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt biztosítanak klienseink részére. Megbetegedés esetén az egyéni szükségletekhez igazodó ápolás – gondozás megvalósításra törekednek. Ennek érdekében az ápolók, gondozók rendszeres szakmai továbbképzések keretében bővítik – fejlesztik szakmai tudásukat.
 • Ellátás-gondozás: Az ellátás-gondozás az intézményben gondozási egységekre bontva valósul meg. Külső telephelyek (Kuckóház, Bizalomház, Fészekotthon, Otthonház) központi telephely- C-1, C-2 B épület. A B részleg az ápolói-gondozói részleg, ahol azok a lakók kerülnek elhelyezésre, kiknek egészségi és mentális állapotuk megkívánja az ápolók, gondozók folyamatos, biztonságot nyújtó jelenlétét, mert fokozott gondozást igényelnek.
 • Érdekérvényesítés: A lakóknak joguk van szociális helyzetére, egészségi és mentálhigiénés állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

 

Bővebb információért az alábbi linken tekintheti meg az Intézmény honlapját: www.szoc-kethely.hu

 

Az Intézet hivatalos neve: Kéthelyi Integrált Szociális Otthon
Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 35.
Postai címe: 8713 Kéthely, Magyari u. 35.
Telefonszám: 85 / 339-211
E-mail cím titkarsag@szoc-kethely.hu
Intézményi dolgozók neve és elérhetősége:
Intézményvezető: Fazekas Árpádné  85 / 339-211 / 20
Gazdasági csoportvezető: Németh Tímea  85 / 339-211 / 19
Szakmai vezető: Kissné Horváth Hajnalka  85 / 339-211 / 23
Vezető ápoló: Halász Mónika  85 / 339-211 / 28

A Somogy megye területén illetékes ellátottjogi képviselő elérhetőségei:

Név: Benczéné Bogárdi Andrea

Telefonszám: +36-20/489-9576

E-mail cím: bogardi.andrea@obdk.hu

Megszakítás