Kéthely Község Önkormányzta

Lakásbérlet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 2 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakások műszaki jellemzői – egységenként - az alábbi:

 • szobaszám:        1 + 2 félszoba
 • alapterület:         65 m2
 • komfortfokozat:  komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 14.625,- Ft/hó / 2015. évre vonatkozóan 225 Ft/m2/hó /
 • lakások megtekintésének ideje: 2015. április 2-20. között, munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között.
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                          8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.
 • egyéb feltételek:

-  szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy  jogosult benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem  tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

-  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó /

 1. családban élők esetén 200 %-át,
 2. gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás keretében felnőtt esetében 250 %-át,

 3. gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-átnem haladja meg és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módonmegoldani nem tudja.

-  jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet.

Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

<< lakásigénylő lap >>

Kéthely, 2015. április 01.

Molnár Balázs

polgármester