Kéthely Község Önkormányzta

Szavazatszámláló Bizottságok

1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Magyari u. 30. - Általános Iskola) 
Szalafai Imre Józsefné elnök
Fehér Ildikó  elnökhelyettes
Projcs Adrienn  tag
Farkas Gyuláné póttag
Deák Margit  póttag
Bódisné Béres Judit póttag
Papp Lászlóné megbízott tag

2. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Ady Endre u. 1. - Önkormányzati Hivatal) 
  elnök
Nagy Kálmánné elnökhelyettes
Mika Imréné tag
Horváth Györgyné póttag
Tanai Anikó póttag
Balázs Andor Péterné póttag
Lantos Gyuláné megbízott tag

3. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Hunyadi u. 2. - Művelődési Ház)
Rádi Andrásné elnök
  elnökhelyettes
Hosszú Lászlóné tag
Móricz László póttag
Boór Lászlóné póttag
Kerezsi Szilvia póttag
Papp Tímea megbízott tag