KéthelyKözség hivatalos honlapja

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet: 9. Szociális és gyámügyi feladatkör 25. Anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hatáskörébe sorolt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok, a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása; a települési támogatásokra érkezett kérelmek döntésre való elkészítése, a hozott döntések végrehajtása, szociális bizottság munkájának segítése, jogszabályokban előírt éves statisztikák összeállítása a feladatkörbe tartozó ügyekben, anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása, lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatnak rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         anyakönyvi szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

•         Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

•         közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte • végzettséget igazoló okiratok másolata • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné nyújt, a 85/339-210 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/188/2022. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.  

•         Elektronikus úton Nagy Gáborné részére a nagy.gaborne@kethely.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.kozigallas.hu

 

Megszakítás