KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás – 4 fő gondozó betöltésére

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kéthelyi Integrált Szociális Otthon
4 fő gondozó
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8713 Kéthely, Magyari utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
elvégzi az ellátottakkal kapcsolatos ápolási, gondozási feladatokat

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetén az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Töreki Ernőné nyújt, a +36709026068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Integrált Szociális Otthon címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Magyari utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91407-H/14232021. , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő gondozó.
• Elektronikus úton Fazekas Árpádné mb. intézményvezető részére a titkarsag@szoc-kethely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás