KéthelyKözség hivatalos honlapja

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban

EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 499.971.487 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2021.08.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hat település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Kéthely, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő) és két önkormányzati háttérintézmény, továbbá a Kaposvári Egyetem vesz részt. A projekt legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása. Ennek érdekében a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás tevékenységei által. A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. A projekt a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését valósítja meg.

Megszakítás