KéthelyKözség hivatalos honlapja

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen
TOP_PLUSZ-3.3.2-2021-SO1-2022-00001

 

Kedvezményezett neve: Kéthely Község Önkormányzata

Fejlesztés tárgya, célja: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen

Szerződött támogatás összege: bruttó 137 850 397.-

 

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek és az életminőséget javító, önálló életvitelt támogató új szolgáltatások induljanak.

A gyermekjóléti alapellátások fejlesztése hozzájárul a szolgáltatások megerősítéséhez, a magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb lakossági hozzáféréshez, a gyermekek családjukban történő nevelkedésének biztosításához.

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató központ korábban részben felújításra került. A felújítással nem érintett részek állapota nem megfelelő a jelenlegi kor követelményeinek, a dolgozok számára egészségtelen környezetet biztosít. Az irodai dolgozók helységei akkor nem kerültek felújításra, azok padozata nagyon rossz állapotban van, felnedvesedett. A bútorzat, a belső nyílászárók mind elhasználódtak. A szolgáltató központban több iroda van kialakítva, ahol az adminisztrációs feladatokat végzik el a dolgozók. A nappali ellátásra folyamatosan növekszik az igény, de az időseket a meglévő irodákban tudják elhelyezni, így a dolgozók nem tudnak megfelelő figyelmet fordítani az adminisztrációra. A rossz állapotú irodák felújításra kerülnek, padozatukat teljes rétegrendben kicseréljük, az elhasználódott belső nyílászárókat kicseréljük. Az épület hátsó részében raktárhelyiségek vannak, melyek a felújítást követően új funkciót kapnának. Itt kerülne kialakításra a nappali ellátás helyiségei. Itt egy nagyobb, több funkciós foglalkoztató/étkező/pihenő helyiséget valósítanánk meg, ahol reggeltől késő délutánig együtt tölthetik a napjukat a szolgáltatást igénybevevők. A meglévő akadálymentes vizesblokkhoz közvetlenül kapcsolódik az újonnan kialakítandó nappali foglalkoztatóhoz, így nem szükséges új vizesblokk kialakítása. A dolgozók folyamatosan felügyelhetik az időseket, így ők biztonságosan tölthetik el napjaikat.

Az épület irodai, konyhai részén a helyiségek funkciója nem változna. Az irodai helyiségek padló és falburkolatai felújításra kerülnek. Új belső nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A hátsó épületrész raktárhelyiségeket elválasztó falakat kibontjuk, és új helyiség kialakítás szerint új falakat építünk. A kialakítandó szélfogóban a nappali ellátást igénybevevők utcai ruházatukat el tudják helyezni. A nagy méretű többfunkciós helyiségben egy pihenő rész, egy konyha és egy étkező részt alakítunk ki. Kialakítunk egy olyan különálló helyiséget, ahol az időseknek ágyat helyezünk el, napközben úgy tudnak lepihenni, hogy közben a többi idős nem zavarja. A meglévő akadálymentes vizesblokkot közvetlenül össze nyitnánk az újonnan kialakítani pihenővel, így nem szükséges új akadálymentes vizesblokkot kialakítani. A meglévő akadálymentes rámpát nem szükséges felújítani, így ezt sem érinti a felújítás. Az épület teljes részén felújítanánk az elektromos hálózatot, hisz a régi alumínium és az újabb réz vezetékek vegyesen találhatóak meg, ami nagyon tűzveszélyes. Az épület fűtési rendszerét kicserélnénk egy modern hőszivattyús hűtő/fűtő rendszerre. A fűtési rendszer energia felhasználását, valamint a beszerzendő elektromos járművek töltéséhez napelemes rendszert alakítanánk ki. Az épület külső szerkezeteit felújítanánk, újra színeznénk a homlokzatot, kicserélnénk a rossz állapotú fa szerkezeteket. A korábbi pályázatból megvalósuló részbeni energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a homlokzati nyílászárókat, valamint az épület külső homlokzati hőszigetelését nem szükséges bővíteni. Az energetikai jellemzők az új fűtési rendszerrel, és napelemes rendszerrel jelentősen javulni fog. Az épület tető szerkezete jó állapotú, így annak felújítása nem szükséges azonban a vízelvezető csatornát ki kell cserélni. Az udvar térburkolata több helyen megsüllyedt, ennek szükséges a javítása. A zöld felületek állapota nagyon rossz, így új növényzetet telepítenénk. A meglévő terasz acél tető szerkezete nagyon elkorrodálódott, ezt új előtetőre cserélnénk.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

Megszakítás