KéthelyKözség hivatalos honlapja

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Úgy vélem, hogy a közösségben átélt események, és az összetartozás élménye adja a közművelődés sajátos méltóságát. A művelődési intézmények, mind értékelvű közművelődés pillérei, mind tevékenységszerkezetüket tekintve személetbeli megújuláson mennek keresztül. Ahol az egyén és a közösség viszonya kölcsönös, közös tevékenységük célja pedig az értékteremtés. Ez azért fontos, mert a közművelődés közösségei erősítik a helyi társadalmat, ezzel a nemzet egészét is, változatos tartalmat és formát adva a közösségi életnek. Csak közös célért küzdő munkával lehet megvalósítani azokat a feladatokat, amit összefoglalóan kultúraközvetítésnek nevezünk.

Visszatérő Programjaink:

Január: Február: Március:
– Helyi Szervezetek, Intézmények Báljai
– Sakkverseny
– Iskola farsang
– Óvodai farsang
– Húsvéti vásár

Április: Május: Június:
– Kezesfai Találkozó Marcali, Horvátkút, Hollád, Somogysámson, Kéthely részvételével.
– Művészeti Bemutató Iskola
– FALUNAPI VIGASSÁGOK

Július: Augusztus: Szeptember:

Október: November: December:
– Szüreti felvonulás
– Ünnepi megemlékezés, gyertyagyújtás
– Adventi készülődés
– Betlehemállítás
– Luca napi vásár
– Iskola Karácsonyi Műsora
– Falu Karácsonya

Tevékenységek:

– Sakkszakkör hétköznap illetve hétvégente.
– Asszonykórus próba péntekenként.
– Szeretet Egyház /Hitgyülekezeti összejövetelek/ hétfőnként.
– Hétfőként a falugazdász tart fogadóórát.
– Tupper Klub havi rendszerességgel.
– Nyitott Klub havi rendszerességgel.
– Helyi szervezetek, intézmények báljainak megtartásához nyújtunk lehetőséget.
– Egyéb gyűlésekhez, összejövetelekhez, fórumokhoz biztosítottunk helyiséget.
– Fiatalok többször veszik igénybe a termet számítógépezés, illetve zenehallgatás céljából.
– Véradás évente kétszer szerveződik.
– Iskola, illetve az óvoda farsangi, karácsonyi illetve művészeti bemutatók, próbák alkalmával egyaránt
igénybe veszik a színháztermet.
– Idősek Otthona által szervezett anyák napi, karácsonyi összejöveteleket szívesen támogatjuk,
segítségünket biztosítjuk.
– Tanfolyamok indításához adtunk terem bérlési lehetőséget. /vezetői, gyógynövényes, nyelvi/
– Árusítás és egyéb üzleti tevékenység céljából is rendszeresen bérlik a helyiségeinket,
illetve magánszemélyek születésnapok, összejövetelek céljából.

Visszatérő, állandó programjaink, illetve tevékenységeink koncertekkel, színházi előadásokkal, egyéb kulturális eseményekkel, kézműves foglalkozásokkal egészülnek ki az év folyamán.

Egész évben fontosnak tartottam, hogy a lakosság minden rétege programjaink által, megtalálhassa a neki tetsző szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget.
Igyekszem minden réteget átfogó, rendezvények által lehetőséget biztosítani a közösségi együttlétre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Emellett fontosnak tartom a kapcsolattartást, és különböző tevékenységekbe való részvételt, ahol községünket képviselhetem, és érdekességeit, értékeit tovább vihetem. Elkövetkezendő években is ezen irányt szeretném folytatni és minden tőlem telhetőt megadni, megtenni, hogy községünk kulturális élete minél színesebben, értékteremtőbben működjön.