KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2024.05.16.

Meghívó a képviselő-testület 2024.05.16-i soros-nyilvános ülésére

1.) előterjesztés – Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület
által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről  – letöltés

2.) előterjesztés – Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2023. évi tapasztalatairól – letöltés

3.) előterjesztés – Kéthely Község Önkormányzata 2023. évi kincstári ellenőrzéséhez
kapcsolódó intézkedési terv elfogadásához  – letöltés

4.) előterjesztés – a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat- Somogyi
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításához – letöltés

5.) előterjesztés – a Marcali Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosításához – letöltés

6.) előterjesztés – a közművelődési szolgáltatási terv elfogadásához – letöltés

7.) előterjesztés –  a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
és a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási
kérelméhez – letöltés

Megszakítás