KéthelyKözség hivatalos honlapja

Egységes helyi rendeletek

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat hatályos 2022. november 02.-től

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól hatályos 2023. október 15.-től

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról hatályos 2013. december 14-től

A helyi közművelődésről hatályos hatályos 2023. június 1-től

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról hatályos 2021. szeptember 01-től

Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályos 2023. február 01-től

Helyi adókról hatályos 2023. január 01-től

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről hatályos 2000. szeptember 01-től

Helyi építési szabályzatról hatályos 2023. július 14-től

Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról hatályos 2017. szeptember 01-től

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről hatályos 2021. március 01-től

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos 2023. október 01-től

Képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról hatályos 2020. január 01-től

„Kéthely községért” kitűntetői cím alapításáról és adományozásának rendjéről hatályos 2019. március 1-től

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról hatályos 2023. január 01-től

Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről hatályos 2023.10.01-től

Község sportjáról hatályos 2009. szeptember 01-től

Közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól hatályos 2023. április 15-től

Közterületek filmforgatási célú használatáról hatályos 2013. október 31-től

Közterület-használatról hatályos 2021. május 20-től

Köztisztaság fenntartásáról  hatályos 2012. május 31-től

Lakáscélú helyi támogatási formákról hatályos 2007. március 29-től

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról hatályos 2023. január 01-től

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról hatályos 2023. október 01.

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól hatályos 2022.május 15-től

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2019. április 30-tól

Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2020.június 30-tól

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2021. május 25-től

Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2022. május 15-től

Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2023. május 15-től

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól hatályos 2023. május 1-től

Talajterhelési díjról hatályos 2009. szeptember 01-től

Tanyagondnoki szolgálatról hatályos 2019. április 10-től

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről hatályos 2023. július 1-től

Településkép védelméről hatályos 2021. december 1-től

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről hatályos 2023. június 1-től

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól hatályos 2023. július 1-től

Megszakítás