KéthelyKözség hivatalos honlapja

Egységes helyi rendeletek

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról hatályos 2013. december 14-től

Állattartás szabályairól szóló 7/2000. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről hatályos 2018. október 1-től

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról hatályos 2017. február 01-től

Egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról hatályos 2017. november 01-től

Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet  hatályos 2020. február 1-től

Helyi adókról hatályos 2017. október 28-tól

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről hatályos 2000. szeptember 01-től

Helyi építési szabályzatról hatályos 2021. február 23.

Helyi közművelődésről hatályos 2016. február 01-től

Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról hatályos 2017. szeptember 01-től

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről hatályos 2021. március 01-től

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos 2019. november 01-től

Képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról hatályos 2020. január 01-től

“Kéthely községért” kitűntetői cím alapításáról és adományozásának rendjéről hatályos 2019. március 1-től

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról hatályos 2021. január 01-től

Közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről hatályos 2008. március 20-tól

Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről hatályos 2021. január 1-től

Község sportjáról hatályos 2009. szeptember 01-től

Közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól hatályos 2014. november 29-től

Közterületek filmforgatási célú használatáról hatályos 2013. október 31-től

Közterület-használatról hatályos 2021. május 20-től

Köztisztaság fenntartásáról  hatályos 2012. május 31-től

Lakáscélú helyi támogatási formákról hatályos 2007. március 29-től

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról hatályos 2017. január 01-től

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról hatályos 2019. április 1-től

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól hatályos 2021. február 25-től

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2015. április 30-tól

Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2016. április 30-tól

Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2017. április 30-tól

Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2018. május 15-től

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2019. április 30-tól

Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2020.június 30-tól

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2021. május 25-től

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól hatályos 2020. október 1-től

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól hatályos 2021. július 1-től

Talajterhelési díjról hatályos 2009. szeptember 01-től

Települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről hatályos 2021. január 15-től

Településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetési szabályairól hatályos 2017. június 30-tól

Településkép védelméről hatályos 2017. december 16-tól

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről hatályos 2019. szeptember 1-től